• ساختمان مرکزی سازمان آتش نشانی تهران
  • ساختمان مرکزی سازمان آتش نشانی تهران

شرکت مهندسين مشاور طرح و نظارت

در تاريخ 1360/10/30 طي شماره 43473 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده و نام اين شرکت از سال 1363 در کتاب فهرست اسامی مهندسان مشاور درج و بتدريج با اضافه شدن صلاحيت های تخصصی رتبه اين مشاور نيز در مدارج بالاتر قرار گرفته است بطوريکه در سال 1378 اين مشاور در پنج رشته تخصصي{ معماري ، سازه ، تأسيسات، صنايع شيميائی ، نساجی ، کشاورزی و صنايع فلزی( نورد ، ذوب ، ريخته گری )} موفق به کسب بالاترين رتبه گرديده است

cover pro.
cover cer.